Geluk

Bijna 90 % van de volwassenen in Nederland zegt gelukkig te zijn en 10 procent ongelukkig *. Werkenden zijn vaker gelukkig dan uitkeringsontvangers. Dit maakte

1 2 3 15