Stigmadenken, een wetenschappelijke onderbouwing

Omdat ik graag grip heb op zaken ben ik maar eens gaan googelen.

Want ik heb het wel over stigma, noem mezelf zelfs Stigmama maar wat is het eigenlijk?

Ik kwam al googelende uit op de website van Samen Sterk zonder Stigma. Dit is een organisatie die zich inzet om stigmatisering van mensen met een kwetsbaarheid tegen te gaan. Of eigenlijk meer: zij willen de publieke opinie en beeldvorming positief beinvloeden. Want dat is nodig. Heel hard nodig. Zij organiseren ook allerlei activiteiten om dit te realiseren. Kijk maar eens op hun website. Het gaat ze gewoon lukken, hoop ik. 

Op hun site samensterkzonderstigma.nl  trof ik teksten aan die ik graag met je wil delen.

Over Stigma

Stigma is ouder dan de weg naar Rome. Onwetendheid, vooroordelen en misvattingen. Stigma is meer dan dat. De oorsprong heeft diepe wortels in de biologie, (neuro)psychologie en cultuur. Een van de redenen waarom stigma en hardnekkigheid hand in hand gaan zijn de emoties die daarmee gepaard gaan en de berichtgeving in de media (over bijvoorbeeld verwarde personen).  Als kind creëer je vaak al negatieve opvattingen over (mensen met) psychische aandoeningen. Krijg je op enig moment zelf psychische problemen, dan pas je dat beeld toe op je eigen situatie. Jij bent de verwerkelijking geworden van je eigen stigmatiserende gedachten. Zo zal jij ook wel zijn, zo zullen anderen jou ook wel zien. 

Wat is stigma?

Stigmatisering is een proces waarin een groep personen negatief wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Dit gebeurt op grond van gemeenschappelijke, afwijkende kenmerken en/of gedragingen die angst of afkeer oproepen. Degenen met de psychische aandoening worden hiervoor verantwoordelijk gehouden. Vaak is sprake van overdrijving.Ook wordt het gedrag  van één of enkele individuen  representatief geacht  voor de hele groep.

Soorten stigma 

Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen:

  • Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij.
  • Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de – veronderstelde – negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar.
  • Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving.

 

Heel herkenbaar.  Ik weet even genoeg…..Ik ga kijken hoe diep geworteld het bij mij is en of het tijd voor openheid is. En of dat helpt.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s